2017 онд Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчдөд улиралд 5 сая төгрөгийн урамшуулал олгожээ

Сурталчилгаа