Archive for the ‘Орон нутгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн урамшуулал, улс төрийн намын суудлын мөнгө’ Category

2017 онд Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчдөд улиралд 5 сая төгрөгийн урамшуулал олгожээ

Сурталчилгаа